Bestyrelsen

Børnehuset Marievang er en selvejende institution, og har derfor en bestyrelse, der på det overordnede plan er ansvarlig for Børnehuset Marievang.

Bestyrelsen arbejder ud fra "Vedtægter for Børnehuset Marievang" og indgår i driftsoverenskomst med Slagelse Kommune.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer

(Jf. Vedtægter for Børnehuset Marievang (pdf - nyt vindue)

 • Fire forældrerepræsentanter
 • En repræsentant fra Sankt Peders sogns Menighedsråd
 • To personalerepræsentanter fra hhv. vuggestue- og børnehavedelen

Forældrerepræsentanter

Formand

 • Nanna Fyhr (valgt december 2021 - 2 år) tlf. 31610351
  mail: Nanna-dm@live.dk

Næstformand

 • Thomas Arleth (valgt december 2022 - 2 år) tlf. 26293679
  mail: Pedersen133@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

 • Line Balslev Rieks (valgt december 2021 - 2 år) tlf. 60224240
  mail: linebr@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem

 • Lykke Wittrock (valgt december 2022 - 2 år) tlf. 60387797
  mail: lykkelarsen@hotmail.com

Suppleant

 • Tanja Øriis Bork (valgt december 2022 - 1 år) tlf. 28719025
  mail: tanjaoeriis@gmail.com

Menighedsrepræsentant

 • Laila Darling (valgt november 2021) 
  mail: lailadarling@icloud.com   

Personalerepræsentanter

 • Fra vuggestuen: Tanja Dandanell (valgt oktober 2022 - 2 år)
  Mail: tandan@slagelse.dk tlf. 2913 4585
 • Fra børnehaven: Cecilla Benta (valgt oktober 2022 - 2 år)
  mail: cdben@slagelse.dk tlf. 29134583