Bestyrelsen

Børnehuset Marievang er en selvejende institution, og har derfor en bestyrelse, der på det overordnede plan er ansvarlig for Børnehuset Marievang.

Bestyrelsen arbejder ud fra "Vedtægter for Børnehuset Marievang" og indgår i driftsoverenskomst med Slagelse Kommune.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer

(Jf. vedtægterne)

  • Fire forældrerepræsentanter
  • En repræsentant fra Sankt Peders sogns Menighedsråd
  • To personalerepræsentanter fra hhv. vuggestue- og børnehavedelen

Forældrerepræsentanter

Formand

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Suppleant

Menighedsrepræsentant

Personalerepræsentanter