Forældresamarbejde

Da forældrenes og pædagogernes fælles interesse er børnene, ønsker vi et forældresamarbejde, hvor barnet er i centrum.
 
Vi ønsker gennem en åben og ærlig dialog at styrke den gensidige tillid. Forældrene er derfor velkomne til at komme i børnehuset og følge deres eget barn i hverdagen.

Vi vægter den daglige snak med forældrene højt, idet den er med til, at vi bliver personer i hinandens øjne og dermed giver begge parter tryghed til at tale om barnet i almindelighed - og om gensidige krav og forventninger til hinanden vedrørende barnet.

Aula

Derudover er det vores opfattelse, at information styrker tilliden. Fra børnehusets side søger vi - ud over den daglige snak - at tilgodese dette gennem nyhedsbreve samt ved den daglige information på stuetavler og via Aula.

Det er vores erfaring at forældrene er flittige brugere af Aula og stuetavlen, da de giver en god mulighed for at følge med i barnets hverdag i institutionen. Stuernes nyhedsbreve og månedsplaner kan I finde på Aula. 

Aula som app

AULA findes som app til smartphones og tablets, og kan også tilgås via PC.
Når du vil anvende appen, så bemærk at der findes både en forældre- og en medarbejder-version (du skal naturligvis anvende forældreversionen).

Forældresamtaler

I løbet af den tid dit barn går i vores institution, vil vi indkalde til forældresamtaler. Generelt for alle samtalerne vil de omhandle dit barns trivsel, kompetencer og videre udvikling.

Vi indkalder til følgende samtaler i vuggestuen:

  • (Evt.) Opstartssamtale efter dit barn har gået 3 måneder i vuggestuen
  • Brobygningssamtale før dit barn starter i børnehaven

Vi indkalder til følgende samtaler i børnehaven:

  • Opstartssamtale efter dit barn har gået 3 måneder i børnehaven
  • Samtale før dit barn skal starte i skole
Siden er sidst opdateret 24. januar 2023