Forældresamarbejde

Da forældrenes og pædagogernes fælles interesse er børnene, ønsker vi et forældresamarbejde, hvor barnet er i centrum.
 
Vi ønsker gennem en åben og ærlig dialog at styrke den gensidige tillid. Forældrene er derfor velkomne til at komme i børnehuset og følge deres eget barn i hverdagen.

Vi vægter den daglige snak med forældrene højt, idet den er med til, at vi bliver personer i hinandens øjne og dermed giver begge parter tryghed til at tale om barnet i almindelighed - og om gensidige krav og forventninger til hinanden vedrørende barnet.

Derudover er det vores opfattelse, at information styrker tilliden. Fra børnehusets side søger vi - ud over den daglige snak - at tilgodese dette gennem nyhedsbreve samt ved den daglige information på stuetavler og via Tabulex.

Det er vores erfaring at forældrene er flittige brugere af Tabulex og stuetavlen, da de giver en god mulighed for at følge med i barnets hverdag i institutionen. Stuernes nyhedsbreve og månedsplaner kan I finde på Tabulex. 

Forældresamtaler

Når børnene har været i børnehuset i ca. tre måneder tilbydes i en forældresamtale, hvor det er muligt at tale om alt hvad der opleves relevant i forbindelse med barnets start i børnehuset, generelle trivsel m.m.

Derudover tilbydes en årlig mulighed for en forældresamtale, men det udelukker ikke at I forældre altid er velkomne til at kontakte personalet, ligesom personalet også vil kontakte jer, såfremt der opleves et behov for en samtale.
Siden er sidst opdateret 16. august 2018