Børnehaven

Storbørnsgruppen, Alfehøjen og Troldebo

Børnehaven

  • Krudtuglehytten tlf. 29 13 45 81
  • Alfehøjen tlf. 29 13 45 82
  • Troldebo tlf. 29 13 45 83
I børnehaven har vi valgt en struktur bestående af en storebørnsgruppe for de børn, der skal i skole næste gang.
 
Vi har to grupper for de mindste og mellemste børnehavebørn.
Disse to stuer Alfehøjen og Troldebo samarbejder på tværs på en måde, så begge aldersgrupper bliver tilgodeset.

Her prioriteres tid og rum til indkøring af nye børn samt mulighed for gruppeaktiviteter på tværs af alder og stuer.