Børnehaven

Alfehøjen, Troldebo & Kruduglehytten

  • Krudtuglehytten tlf. 29 13 45 81
  • Alfehøjen tlf. 29 13 45 82
  • Troldebo tlf. 29 13 45 83

I børnehaven har vi valgt en struktur bestående af to grupper for de 3-4 årige børnehavebørn (Alfehøjen og Troldebo). De to stuer samarbejder på tværs, så begge aldersgrupper bliver tilgodeset og der bliver prioriteret tid og rum til indkøring af nye børn.

I august måned, i det år barnet fylder 5 år, starter barnet i førskolegruppen (Kruduglehytten). 

Stuens formål er at have fokus på skolemodenhed samt at sørge for en konstant udfordrende hverdag tilpasset det enkelte barns ressourcer og interesser.

Stuen samarbejder med de omkringliggende skoler og indgår i det af Slagelse Kommune igangsatte brobygningsarbejde.