Politikker og principper

Politikker og principper
 • Kostpolitik
  Vi lægger stor vægt på, at børnene får sunde kostvaner. Derfor har vi i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en kostpolitik, hvor hovedprincipperne er, at børnenes madpakker skal indeholde mad frem for slik.
  I lyset af vores grønne politik, henstiller vi til, at der ikke benyttes stanniol til børnenes madpakker, idet det er miljøbelastende ved fremstilling og bortskaffelse.
  Vi henviser til vores kostpjece, hvor der kan læses meget mere om emnet.
 • Grøn politik

  Af hensyn til vores børns sundhed, ønsker vi at gøre en aktiv indsats, ved helt konkret at arbejde med miljøbevidsthed i ord og handling.

  Som en allerede integreret del af børnehusets hverdag har vi taget en række grønne tiltag, som f.eks.:

  • Affaldssortering
  • Miljøvenlig rengøring
  • Økologisk mælk
  • Økologisk kost, såfremt det lever op til vores kvalitetskrav generelt, og økonomiske formående.

  Vi har fået en grønnere legeplads ved at søge Matas Miljøfond om midler til indkøb af planter.

 • Rusmiddelpolitik

  Børnehuset Marievangs rusmiddelpolitik er udarbejdet med henblik på, at kunne hjælpe og støtte personer der har problemer med rusmidler eller indirekte oplever problemer med rusmidler i omgivelserne.

  Rusmiddelpolitikken omfatter både lovlige rusmidler som tobak og alkohol samt ulovlige rusmidler som narkotika.

  Mål

  • At børn, ansatte og forældre kan færdes i et rusmiddelfrit miljø.
  • At tage afstand fra misbrug af rusmidler, men erkende problemet hvis det opstår – og gøre det legitimt at tale om det.
  • At problemer med rusmidler bliver opdaget og håndteret.

  Retningslinjer

  • Ansatte må under ingen omstændigheder være påvirket af rusmidler i arbejdstiden. Sker det vil det blive håndteret som en personalesag.
  • Hvis forældre i beruset tilstand henter børn, skal personalet vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udlevere barnet, eller der skal søges kontakt til anden person, der kan hente og tage ansvar for barnet.
  • Hvis forældre virker berusede og vil køre fra institutionen i bil, forsøges dette undgået evt. ved at tilbyde forældrene taxa kørsel hjem. Ønsker forældrene alligevel at køre bil, vil de blive orienteret om, at der fra institutionens side vil ske politianmeldelse for mistanke om spirituskørsel.

  Alkohol og rygning

  • Der må ikke ryges på Børnehusets matrikel. Rygning er kun tilladt udenfor matriklen, på områder uden for børnenes synsvinkel. For ansattes vedkommende kan det kun foregå i pausen.
  • For personalet, er det kun tilladt at indtage alkohol ved personalearrangementer uden for institutionens åbningstid og efter forudgående aftale med ledelsen.
  • Der må ikke indtages alkohol ved arrangementer i Børnehuset.

  Organisering

  Alle ansatte der oplever misbrug af rusmidler er pligtig til at reagere. At kontakte ledelsen er også at reagere.

  Uddannelse

  • Børnehusets ledelse holder sig opdaterede ved deltagelse i arrangementer om rusmiddelrelaterede problemstillinger.
  • Børnehusets ansatte forventes ikke at kunne løse rusmiddelrelaterede problemstillinger – men at kunne handle kvalificeret i forhold til håndtering af problemer, herunder at skabe kontakt til de rette hjælpetilbud.
 • Sygdom og medicin

  Børn med feber og - eller smitsomme sygdomme, kan ikke modtages i institutionen. En betingelse for at møde op igen efter sygdom er, at barnet kan deltage i alle aktiviteter og ikke har behov for særlig hensyntagen.

  Bliver børnene syge i institutionen, kontakter vi forældrene.  Et sygt barn har det bedst hos mor eller far. 

  Vi giver ikke medicin

  kun i de tilfælde hvor børn skal have lægeordineret medicin i det tidsrum barnet er i institution. Vi har en fast procedure for medicingivning, som vi vil informere om, hvis det bliver aktuelt.

Siden er sidst opdateret 24. januar 2023