Værdier

Vi arbejder ud fra følgende værdier:

 • Modig
 • Tydelig
 • Kompetent
 • Med glæde

For os betyder det:

At være modig er at:

 • være risikovillig, men ikke uansvarlig
 • være eksperimenterende, men ikke kæphøj

At være tydelig er at:

 • være ekspert, men ikke bedrevidende
 • sende klare signaler, og ikke være tvetydig

At være kompetent er at:

 •  udvise faglighed, uden at være belærende

Med glæde, betyder for os:

 • godt arbejdsmiljø
 • god stemning
 • trivsel

Det er værdier vi i Slagelse Kommune vedtog i 2009.